fbpx

Πολιτική Απορρήτου

Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.


Η ΚΕΖIS SPORT CENTER ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ (καλούμενη εφεξής εταιρεία ή
επιχείρηση) είναι μία ΜΟΝ. ΕΠΕ που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, στην οδό Ι.
Πρίφτη 17 & Αναπαύσεως, με ΤΚ 19003. Η εταιρεία νόμιμα εκπροσωπείται από την
κυρία Ζήση Ελένη. Η επιχείρηση εν γένει αλλά και η νόμιμη εκπρόσωπός της,
δεσμεύονται να προστατεύουν και να σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σε
περίπτωση που χρειαστείτε κάποια διευκρίνιση ή δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα
σχετικά με αυτό, θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη
Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων κυρία Ζήση Ελένη, στο τηλέφωνο 6989
701622 ή στο e-mail elenazisi1990@gmail.com .
Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές μας όσον
αφορά το πως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα στο ηλεκτρονικό μας
κατάστημα www.zisissportcenter.gr, αλλά και το φυσικό μας κατάστημα, και το πώς
τα χρησιμοποιούμε και τα μοιραζόμαστε με τρίτους. Κάθε φορά που επισκέπτεστε
τον ιστότοπο ή με άλλον τρόπο υποβάλλετε τα προσωπικά σας στοιχεία σ΄εμάς,
αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση. Το ποια στοιχεία
θα συλλέξουμε μέσω του δικτυακού μας τόπου εξαρτώνται από το τι κάνετε εσείς
σε κάθε σας επίσκεψη και από το ποιες υπηρεσίες ζητάτε.
Επίσης, η δήλωση αυτή σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας βάσει της
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και του σχετικού Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου ισχύουν για τους εργαζόμενους και τους αιτούντες
εργασία.
 
ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ
Η επιχείρηση συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της
ιστοσελίδας, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή
των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα
στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή
την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω
άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στην ιστοσελίδα είναι τα
ακόλουθα: Όνομα, Επώνυμο, Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), Αριθμός κινητού
τηλεφώνου.
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ιστότοπου μας, και προκειμένου να
παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας
μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας
ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική
διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που

δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου
του www.zisissportcenter.gr (μέσω της χρήσης cookies) προορίζονται αποκλειστικά
και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι
διατάξεις του ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR).
 
ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να πραγματοποιήσουμε και να
παράσχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την
εμπειρία σας ως πελάτης. Χωρίς αυτά τα δεδομένα η ΚΕΖΙS SPORT ΕΝΔΥΣΗ
ΥΠΟΔΗΣΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ μπορεί να μην δύναται να συνεχίσει ή να καθιερώσει ή να
εξακολουθήσει τις διευκολύνσεις ή να παρέχει υπηρεσίες.
Στοιχεία συλλέγονται επίσης και από πελάτες μας κατά τη συνήθη ροή των
εργασιών, ώστε να συνεχιστεί η σχέση μας μαζί τους. Για παράδειγμα, όταν οι
πελάτες γράφουν και συμπληρώνουν φόρμες επικοινωνίας.
 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Στοιχεία που σχετίζονται με πελάτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν:
 Για να διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών και των
προϊόντων που παρέχονται στους πελάτες
 Για να μάθουμε το πώς ανταποκρίνονται οι πελάτες μας σε συγκεκριμένα
προϊόντα
 Για να ενημερώσουμε τους πελάτες για νέα προϊόντα
 Για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις αποκάλυψης οποιουδήποτε νόμου
δεσμεύει την ΚΕΖΙS SPORT ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ
 Για να ικανοποιήσουμε οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς σκοπούς
Ενημερωτικών και Προωθητικών Ενεργειών (Μάρκετινγκ).
 
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η επιχείρησή μας έχει οικοδομηθεί επάνω στην εμπιστοσύνη που μας έχουν οι
πελάτες μας. Για να διατηρήσουμε το απόρρητο όλων των πληροφοριών που μας
παρέχετε, ακολουθούμε τις ακόλουθες αρχές απορρήτου:

 1. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε
  καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα.
 2. Συλλέγουμε μόνο εκείνα τα προσωπικά στοιχεία που θεωρούμε ότι
  απαιτούνται για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας σε προϊόντα.
 3. Δε θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανέναν εξωτερικό
  οργανισμό ή τρίτο πρόσωπο εκτός αν έχουμε την συγκατάθεσή σας ή αν αυτό
  απαιτείται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση ή αν σας έχουμε
  προηγουμένως ενημερώσει.
 4. Μπορεί κατά καιρούς να χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε
  Κυβερνητικούς ή δικαστικούς φορείς ή υπηρεσίες ή ρυθμιστές, αλλά θα το
  κάνουμε μόνο υπό την κατάλληλη εξουσιοδότηση ή απόφαση δημοσίου
  χαρακτήρα ή ανώτερης διοικητικής ή δικαστικής αρχής.
 5. Στόχος μας είναι να κρατάμε τα στοιχεία σας στο αρχείο μας ενημερωμένα.
 6. Διαθέτουμε αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σχεδιασμένα έτσι που να
  αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία
  σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού μας.
 7. Η επιχείρησή μας και  όλο το προσωπικό μας και τρίτοι με άδεια πρόσβασης
  στα στοιχεία σας δεσμεύονται να τηρούν αυστηρά τις υποχρεώσεις
  εμπιστευτικότητας της εταιρίας μας.
 8. Η επιχείρησή μας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των
  στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους
  στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών
  του. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε
  διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη
  προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την
  διαγραφή του
  Διατηρώντας τη δέσμευσή μας προς αυτές τις αρχές, διασφαλίζουμε ότι σεβόμαστε
  την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.
   
  ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, η επεξεργασία πρέπει
  να στηρίζεται σε μία νόμιμη βάση, έναν δηλαδή πραγματικό λόγο για να
  συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τα
  προσωπικά σας στοιχεία.
  Η βάση που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μπορεί να είναι ένα ή
  περισσότερα από τα εξής:
   Η εκπλήρωση μιας σύμβασης που μπορεί να έχουμε μαζί σας (προμήθεια
  προϊόντων, παροχή υπηρεσιών)
   Η συμμόρφωση της εταιρείας μας με ένα νομικό ή κανονιστικό κλπ καθήκον
   Η συγκατάθεσή σας, όπως π.χ. όταν επιλέγετε την αποστολή ενημερωτικών
  emails ή newsletters.
   Η ικανοποίηση έννομων συμφερόντων της εταιρείας όπως η άμεση εμπορική
  προώθηση, η πρόληψη απάτης, η διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου και

των πληροφοριών των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών που
χρησιμοποιεί κ.λπ.
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Κατά καιρούς μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία επισκεπτών των σελίδων
μας και των ατόμων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ή σε προώθηση προϊόντων
(μέσω του διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου ή σε ένα από τα καταστήματά μας),
εφόσον έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους κατά τη δημιουργία του
λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται μόνο από τα άτομα εκείνα που μας τα
δίνουν εκούσια. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά για να τους
συμβουλεύσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και άλλο διαφημιστικό υλικό, που θα
θεωρήσουμε ότι μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Μπορεί επίσης να καλέσουμε τους
επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας να συμμετάσχουν σε έρευνα αγοράς και
δημοσκοπήσεις ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στη σχετική πολιτική διαφημιστικών και προωθητικών ενημερώσεων της
εταιρείας.
Αν σας ζητήσουμε να δώσετε πρόσθετα προσωπικά στοιχεία, θα σας εξηγήσουμε
ακριβώς τον σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται και θα διασφαλίσουμε ότι θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό που ορίζεται κατά τη συλλογή τους.
 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δεν επιθυμούμε να συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από παιδιά χωρίς τη
συγκατάθεση των γονέων τους. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να
λάβετε τη συγκατάθεση των γονέων ή του κηδεμόνα σας πριν δώσετε οποιαδήποτε
πληροφορία.
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί
τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε, χωρίς τη
ρητή συγκατάθεσή σας.
Τα στοιχεία που διατηρούμε για πελάτες τηρούνται ως εμπιστευτικά, αλλά υπάρχει
η περίπτωση να δώσουμε αυτά τα στοιχεία στα ακόλουθα μέρη υπό το καθήκον
εμπιστευτικότητας για τους σκοπούς που καθορίζονται σε
προηγούμενη παράγραφο:
i. σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, εργολάβο ή πάροχο υπηρεσιών σε τρίτους,
που παρέχει υπηρεσίες διοικητικές, τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, ή άλλες
υπηρεσίες τήρησης αρχείου δεδομένων προς την επιχείρησή μας σε
συνάρτηση με τη λειτουργία της επιχείρησής και υπό την προϋπόθεση της
τήρησης σχετικής προς τούτο νομοθεσίας

ii. σε οποιοδήποτε άλλο άτομο υπό το καθήκον εμπιστευτικότητας προς την
επιχείρησή μας (πχ υπαλληλικό προσωπικό), που ανέλαβε να τηρήσει την
εμπιστευτικότητα αυτών των στοιχείων
iii. σε οποιοδήποτε άτομο προς το οποίο η εταιρεία μας έχει την υποχρέωση να
αποκαλύψει στοιχεία υπό τις απαιτήσεις οποιουδήποτε νόμου ή δικαστικής
απόφασης μας δεσμεύει.
 
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα
χρειαζόμαστε και για τον σκοπό για τον οποίο τα συγκεντρώσαμε, ώστε να
ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές
υποχρεώσεις μας.
Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων
σας, χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια:
 Όταν αγοράζετε προϊόντα (ή υπηρεσίες πχ αποστολή προϊόντων), διατηρούμε
τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας
σχέσης.
 Όταν συμμετέχετε σε κάποια διαφημιστική προσφορά, διατηρούμε τα
προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφοράς.
 Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας υποβάλλετε κάποιο ερώτημα,
διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια που
απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.
 Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα
σας μέχρι να μάς ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή μετά από μια περίοδο
αδράνειας (χωρίς την πραγματοποίηση συναλλαγών με εμπορικά σήματα)
που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις
κατευθυντήριες γραμμές.
 Όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης
εμπορικής προώθησης, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να
καταργήσετε την εγγραφή σας ή να ζητήσετε τη διαγραφή της ή μετά από μια
περίοδο αδράνειας (χωρίς την πραγματοποίηση συναλλαγών με εμπορικά
σήματα) που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις
κατευθυντήριες γραμμές.
 Όταν εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα προσωπικά
δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των
σκοπών τους (π.χ. καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας cookies
καλαθιού αγορών ή cookies αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας), καθώς
και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.
 
Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή
μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για να είμαστε σε
θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας (για παράδειγμα, για να προβάλουμε

τις αξιώσεις μας ενώπιον των Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς ή ιστορικούς
σκοπούς.
Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα
διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανωνυμοποιούμε ώστε να
μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Για τους σκοπούς της ασφάλειας των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω
των ιστότοπων/εφαρμογών/συσκευών μας έναντι περιστατικών απάτης και
ιδιοποίησης, χρησιμοποιούμε λύσεις τρίτων παρόχων. Η μέθοδος ανίχνευσης
περιστατικών απάτης βασίζεται, για παράδειγμα, σε απλές συγκρίσεις, συσχετίσεις,
ομαδοποίηση, προβλέψεις και ανίχνευση έκτοπων μετρήσεων με τη χρήση
λογισμικού ευφυών πρακτόρων, τεχνικές συγχώνευσης δεδομένων και διάφορες
τεχνικές εξόρυξης δεδομένων.
Αυτή η διαδικασία ανίχνευσης περιστατικών απάτης μπορεί να είναι εντελώς
αυτοματοποιημένη ή να περιλαμβάνει ανθρώπινη παρέμβαση όποτε ένα πρόσωπο
λαμβάνει την τελική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο
προφύλαξης και προστασίας προκειμένου να περιορίσουμε την πρόσβαση στα
δεδομένα σας.
Ως αποτέλεσμα της αυτόματης ανίχνευσης περιστατικών απάτης, ενδέχεται (i) να
παρουσιαστεί καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της παραγγελίας/ του αιτήματός σας
ενόσω ελέγχουμε τη συναλλαγή σας και (ii) να περιορίζεται η πρόσβασή σας ή να
αποκλειστείτε από την παροχή μιας υπηρεσίας εφόσον διαπιστωθεί κίνδυνος
περιστατικού απάτης. Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες στις οποίες
βασίζουμε την απόφασή μας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματα και οι
επιλογές σας» παρακάτω.
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ
Όταν αποστέλλουμε ή προβάλλουμε εξατομικευμένες ανακοινώσεις ή περιεχόμενο,
ενδέχεται να χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνικές που προσδιορίζονται ως «κατάρτιση
προφίλ» (δηλαδή, κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων που συνίσταται στη χρήση των εν λόγω δεδομένων για την αξιολόγηση
ορισμένων προσωπικών χαρακτηριστικών ενός φυσικού προσώπου, ειδικότερα, για
την ανάλυση ή την πρόβλεψη χαρακτηριστικών που αφορούν τις προσωπικές
προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την οικονομική κατάσταση, τη συμπεριφορά, την
τοποθεσία, την υγεία, τα φυσικά σας χαρακτηριστικά, την αξιοπιστία ή τις κινήσεις
του εν λόγω φυσικού προσώπου). Τα εν λόγω δεδομένα συγκεντρώνονται και
αναλύονται προκειμένου να αξιολογήσουμε και να προβλέψουμε τις προσωπικές
προτιμήσεις ή/και τα ενδιαφέροντα σας. Βάσει των αναλύσεών μας, αποστέλλουμε
ή προβάλλουμε ανακοινώσεις ή/και περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα
ενδιαφέροντα/ στις ανάγκες σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να
αρνηθείτε τη χρήση των δεδομένων σας για τη «δημιουργία προφίλ». Ανατρέξτε
στην ενότητα «Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας» παρακάτω.

 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ
Είναι σημαντικό τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή
και επικαιροποιημένα. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε το
συντομότερο εάν κάποια πληροφορία σας αλλάξει ή είναι λάθος κατά τη διάρκεια
της συνεργασίας μας.
  
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ
Με βάση τον κανονισμό έχετε υπό προϋποθέσεις τα ακόλουθα δικαιώματα:
 Δικαίωμα στην ενημέρωση
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύληπτες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά
δεδομένα σας, καθώς και όσον αφορά τα δικαιώματά σας. Αυτός είναι ο
λόγος που σας παρέχουμε τις πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα
Πολιτική.
 
 Δικαίωμα στην πρόσβαση
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε
σχετικά με εσάς (με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών). Ενδέχεται να
επιβάλλουμε μια εύλογη χρέωση η οποία λαμβάνει υπόψη τα διοικητικά
έξοδα που συνεπάγεται η παροχή αυτών των πληροφοριών. Προδήλως
αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα αιτήματα ενδέχεται να μην
τύχουν απάντησης. Για να αποκτήσετε την εν λόγω πρόσβαση, επικοινωνήστε
μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
 
 Δικαίωμα στη διόρθωση
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας
εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επίκαιρα πλέον ή/και να τα
συμπληρώσετε αν δεν είναι πλήρη. Για την εν λόγω διόρθωση, επικοινωνήστε
μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
 
 Δικαίωμα στη διαγραφή
Σε κάποιες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των
προσωπικών δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο
δικαίωμα, καθώς ενδέχεται να έχουμε νομικούς ή βάσιμους λόγους να
διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Εφόσον επιθυμείτε να
διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας με τους
τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
 
 Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
Μπορείτε να καταργήσετε ανά πάσα στιγμή την εγγραφή σας ή να αρνηθείτε
τη λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης επικοινωνώντας μαζί
μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.

 
 Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων που
πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των
δεδομένων σας από εμάς όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε
συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη
νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης
πριν από την ανάκλησή της.
 
 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας δεδομένων της
χώρας μας και να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τις πρακτικές προστασίας
δεδομένων. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που
παρατίθενται παρακάτω προτού υποβάλλετε κάποια καταγγελία στην
αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.
 
 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των
δεδομένων σας. Το εν λόγω δικαίωμα σημαίνει ότι η επεξεργασία των
δεδομένων σας από εμάς υπόκειται σε περιορισμούς και, συνεπώς,
μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε αλλά δεν μπορούμε να τα
χρησιμοποιήσουμε ούτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω.
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Κατά καιρούς, οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μας ενδέχεται να περιέχουν
συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των δικτύων των συνεργατών, των
διαφημιστών και των συνδεδεμένων εταιρειών μας. Αν ακολουθήσετε έναν
σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, επισημαίνεται ότι οι εν
λόγω ιστότοποι έχουν τη δική τους πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής και δεν
υπέχουμε καμία ευθύνη για τις εν λόγω πολιτικές. Παρακαλούμε να ελέγχετε τις εν
λόγω πολιτικές πριν από την υποβολή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων
στους εν λόγω ιστότοπους.
Επίσης, ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα
στοιχεία σύνδεσης σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη
δυνατότητα, πρέπει να γνωρίζετε ότι μας κοινοποιείτε τις πληροφορίες του προφίλ
σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας στη σχετική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σχετική πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και να ελέγξετε την πολιτική τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής
προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούνται και
χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σας σε αυτό το πλαίσιο.
 
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Να θυμάστε ότι κάθε περιεχόμενο που υποβάλετε σε κάποια από τις δικές μας
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προβάλλεται στο κοινό, συνεπώς,
πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, π.χ.
πληροφορίες οικονομικής φύσης ή στοιχεία διεύθυνσης. Δεν φέρουμε καμία
ευθύνη για τυχόν ενέργειες στις οποίες προβαίνουν άλλα πρόσωπα αν δημοσιεύετε
προσωπικά δεδομένα σε κάποια από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσής μας και
συνιστούμε να μην δημοσιοποιείτε τέτοιου είδους πληροφορίες.
  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε
και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε
κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας
μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@zisissportscenter.gr ή αποστέλλοντάς
μας επιστολή στη διεύθυνση της έδρας μας. Εναλλακτικά μπορείτε να
τηλεφωνήσετε στο 2299 99 0282 ή να στείλετε e-mail στο elenazisi1990@e-
mail.com .
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία ανά πάσα
στιγμή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, την Ελληνική εποπτική αρχή για θέματα
προστασίας δεδομένων.
 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη
της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς
επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο
της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΖΙS SPORT ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ
ΜΟΝ. ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να
αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς
προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά
χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση
της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις
αυτών.
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά τον
Σεπτέμβριο του 2020, όπως αναφέρεται και στην αρχή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο μας μπορεί να καταγραφεί για την ανάλυση του
αριθμού επισκεπτών στη σελίδα και για γενική χρήση. Ορισμένα από τα στοιχεία
αυτά θα συλλεχθούν μέσω των “cookies”. Πρόκειται για μικρά κομμάτια
πληροφοριών που αποθηκεύονται αυτόματα από τον ιστότοπο στο πρόγραμμα
περιήγησης και στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη ενός ιστοτόπου.  
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες
της ιστοσελίδας μας και μας βοηθά στο να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία
όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας αλλά και στο να βελτιώσουμε τον ιστότοπό
μας. Συνεχίζοντας να περιηγείστε στον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση
των cookies.
 
ΕΙΔΗ COOKIES
Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:
 Απολύτως απαραίτητα cookies. Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη
λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για
παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς
περιοχές της ιστοσελίδας μας, να χρησιμοποιήσετε ένα καλάθι αγορών ή να
χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης
 
 Cookies αναλύσεων / απόδοσης. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε και να
μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς μετακινούνται οι
επισκέπτες γύρω από τον ιστότοπό μας όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας
βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας,
για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που
αναζητούν.
 
 Cookies λειτουργικότητας. Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν
όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και έτσι να προσαρμόζουμε το
περιεχόμενό μας για εσάς, αλλά και να βρίσκετε έτοιμες τις προτιμήσεις σας –
ρυθμίσεις σας από προηγούμενες επισκέψεις (για παράδειγμα, την επιλογή
της γλώσσας ή της περιοχής σας).
 
 Cookies στόχευσης. Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στην
ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους που
ακολουθήσατε. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να κάνουμε τον
ιστότοπό μας και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτόν πιο σχετικές με
τα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε αυτές τις
πληροφορίες με τρίτους για το σκοπό αυτό.
 
Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι πέραν των cookies που προέρχονται από τον δικό μας
ιστότοπο, τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, διαφημιστικών
δικτύων και παρόχων εξωτερικών υπηρεσιών όπως υπηρεσίες ανάλυσης
επισκεψιμότητας ιστού) μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies, συνήθως
αναλύσεων / απόδοσης ή στόχευσης, για τα οποία δεν έχουμε κανένα έλεγχο.  
  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES
Έχετε το δικαίωμα απενεργοποίησης των cookies. Οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων
περιήγησης στο διαδίκτυο είναι συνήθως προγραμματισμένες από προεπιλογή να
αποδέχονται τα cookies. Ωστόσο μπορείτε εύκολα να τις προσαρμόσετε αλλάζοντας
τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Πολλά cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της χρηστικότητας ή της
λειτουργικότητας ιστότοπων/ εφαρμογών. Ως εκ τούτου, η απενεργοποίηση
των cookies μπορεί να μην σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα
των ιστότοπων/ εφαρμογών μας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον σχετικό
πίνακα για τα cookies.
Αν επιθυμείτε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε όλα τα cookies που εγκαθίστανται
από τους ιστότοπους/ εφαρμογές μας (γεγονός το οποίο ενδέχεται να μην σας
επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου) ή και άλλων
ιστοτόπων/ εφαρμογές, μπορείτε να το καθορίσετε μέσω των ρυθμίσεων του
προγράμματος περιήγησής σας.
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
COOKIES
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των
μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες
www.allaboutcookies.org και www.youronlinechoices.com.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Η ΚΕΖΙS SPORT ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ δηλώνει ότι τα προσωπικά
στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των
υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα
εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Σκοπός
της επεξεργασίας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο η αξιολόγηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων των υποψηφίων για τη θέση για την οποία υποβάλλουν την αίτηση ή για
άλλη θέση μέσα στην εταιρεία για την οποία κρίνεται ότι διαθέτουν τις
απαιτούμενες ικανότητες.
Η επιχείρηση εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα
ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην
τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, την παράνομη
γνωστοποίηση ή πρόσβαση και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης
επεξεργασίας. Την ίδια δε υποχρέωση επιβάλει και προς τις τρίτες συνεργαζόμενες
με αυτή εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά στο

πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο της επεξεργασίας και εκτίμησης του υποβληθέντος
βιογραφικού.
Τα στοιχεία που υποβάλλονται διατηρούνται από την επιχείρησή μας για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών και στην συνέχεια διαγράφονται από το σύνολο των
βάσεων. Διευκρινίζεται ότι η διαγραφή πραγματοποιείται μετά το πέρας των 6
μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει προβεί στην υποβολή βιογραφικού, μπορεί να
ασκήσει τα δικαιώματά του που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
(ενδεικτικά δικαίωμα πρόσβασης διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της
επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης κλπ) υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς
την εταιρεία (στέλνοντας e-mail στο info@zisissportscenter.gr ή τηλεφωνώντας στο
6989 701622).